Mediaobservatory: Usporedba modela i potrebnih reformi javnih medijskih servisa

U komparativnom pregledu regionalnih modela upravljanja i financiranja javnih medijskih servisa u zemljama jugoistočne Europe nalazimo različita rješenja. Informacije koje smo prikupili i ovdje izložili ponovo pokazuju da te medijske organizacije koriste velike svote javnih sredstava – bilo kroz pretplatu koja se prikuplja od svakog kućanstva ili putem državnog budžeta –no da su mehanizmi koji nadziru programske i financijske odluke vođeni politikom. Gotovo sva upravljačka tijela, bilo potpuno ili djelomično, postavljaju parlamenti i unatoč formalnih zahtjeva za kvalifikacijama to je postavljanje temeljeno na političkom pripadanju i slaganju sa strankom na vlasti.

Muižnieks: U Hrvatskoj još nisu stvoreni uvjeti za slobodne medije

Unatoč dobrom zakonodavnom okviru zaštite medijskih sloboda, u Hrvatskoj još nisu stvoreni odgovarajući uvjeti za slobodan rad medija, ističe u svom izvještaju povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava Nils Muižnieks, koji je u travnju ove godine boravio u radnom posjetu Hrvatskoj.


Misija vodećih svjetskih organizacija za zaštitu medijskih sloboda objavila izvještaj o Hrvatskoj

Misija međunarodnih novinarskih udruga i organizacija za zaštitu slobode izražavanja, koja je u lipnju posjetila Hrvatsku, objavila je izvještaj o stanju u hrvatskom novinarstvu i političkim pritiscima „Croatia: Media Freedom in Turbulent Times“. Grupa delegata u izvještaju je zaključila kako je uplitanje vlasti u rad HRT-a ključni problem slobode i neovisnosti medija u Hrvatskoj. U izvještaju se upozorava i na masovno kadrovsko restrukturiranje i paradigmatske promjene programa kao dokaz „pokušaja Vlade na odlasku da kolonizira HRT u svoje svrhe“.


Novinarstvo u Hrvatskoj: snižavanje plaća, pritisak oglašivača i trivijalizacija izvještavanja

Autocenzura izazvana ekonomskim pritiscima, opadanje plaća, trivijalizacija medijskog sadržaja i nedovoljna zaštita autorskih prava neki su od problema s kojima se svakodnevno susreću novinari i novinarke u Hrvatskoj. Panel medijskih profesionalaca za IREX-ov godišnji Indeks održivosti medija ocjenjuje stanje hrvatske medijske scene u 2015. godini.