O PROJEKTU

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je mreža novinarskih udruga i medijskih sindikata iz država Zapadnog Balkana uspostavljena u siječnju 2016. uz financijsku potporu Europske unije, a u okviru EU Programa podrške regionalnom umrežavanju organizacija civilnog društva.

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruga/udruženje BH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje novinara Kosova i Hrvatsko novinarsko društvo iza sebe imaju višegodišnju, bilateralnu i prekograničnu suradnju u području unaprjeđenja medijskih sloboda, te zajedničkog i solidarnog djelovanja u zaštiti profesionalnih prava novinara. Ta je suradnja i formalno pokrenuta uspostavljenjem Regionalne platforme i potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, s jasno definiranim smjerovima: (a) uspostavljanje snažnog i efikasnog mehanizma za zaštitu i zagovaranje slobode izražavanja, prava i sigurnosti novinara, kao i (b) stvaranje demokratskog okruženja za rad medija u državama Zapadnog Balkana u skladu s EU standardima i preporukama.

Cilj uspostavljanja i djelovanja Regionalne platforme je stvaranje povoljnog pravnog i društvenog okruženja za medijski pluralizam kroz jačanje novinarskih udruga i medijskih sindikata kako bi postali efikasan, odgovoran i nezavisan akter zagovaranja medijskih sloboda i EU standarda, te prava građana na slobodu informiranja i primanje raznovrsnih informacija iz različitih izvora.

Novinarske asocijacije namjeravaju također uspostaviti Sistem ranog upozoravanja i prevencije (SEWP) kao regionalnog mehanizma za zagovaranje slobode izražavanja i integraciju EU standarda slobode medija, te prevenciju različitih oblika nasilja nad novinarima i zloupotrebu slobode izražavanja. Istovremeno, radit će se i na uspostavi metodologije stalnog monitoringa medijskih sloboda i sigurnosti novinara, kao i javne dostupnosti informacija u vezi sa slučajevima kršenja profesionalnih i ljudskih prava novinara, urednika i drugih medijskih djelatnika. Poseban cilj djelovanja Regionalne platforme je razmjena znanja, iskustva i informacija između 6 novinarskih udruga i medijskih sindikata, budući da su oni sami u svojim sredinama prepoznati kao aktivni i odgovori branitelji novinarskih prava, koji mogu sada dio svojih kapaciteta uložiti za rješavanje regionalnih potreba i izazova medijske zajednice Zapadnog Balkana.

U periodu od 36 mjeseci, koliko će trajati ovaj projekt, bit će provedene brojne aktivnosti, među kojima je posebno važna Online platforma za brzu prijavu napada i povreda prava novinara. Uz mogućnost prijave i efikasnu podršku novinarima, Online paltforma sadrži jedinstvenu bazu podataka o napadima na novinare od 2014. godine, te podatke o javnim akcijama, analizama, zagovaračkim aktivnostima partnera i drugih medijskih organizacija. Partneri će zajedno raditi na izgradnji vlastitih kapaciteta, te pripremi trogodišnje strategije i zagovaračkog plana s fokusom na identifikaciju manjkavosti pravnog okvira, te ponuditi pravna rješenja i akcije koje mogu doprinijeti efikasnijoj i pravodobnoj zaštiti novinara, njihovog prava na slobodu izražavanja i profesionalnog integriteta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.321.795,52 EUR, od čega je 1.189.615,97 EUR (odnosno 90%) osigurala Europska komisija, dok će preostala sredstva osigurati partneri. Glavni koordinator projekta je Nezavisno udruženje novinara Srbije.


PROJEKTNI TIM

Maja Vasić - Nikolić
NUNS, Koordinator projekta
E-mail
Dragan Sekulovski
ZNM, Koordinator projekta
E-mail
Borka Rudić
BH Novinari, Koordinator projekta
E-mail
Monika Kutri
HND, Koordinator projekta
E-mail
Radomir Kračković
SMCG, Koordinator projekta
E-mail
Valon Veliqi
AJK, project coordinator