O PROJEKTU

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara je mreža novinarskih asocijacija i medijskih sindikata iz država Zapadnog Balkana uspostavljena u januaru 2016. uz finansijsku podršku Evropske unije, a u okviru EU Programa podrške regionalnom umrežavanju organizacija civilnog društva.

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Udruga/udruženje BH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje novinara Kosova i Hrvatsko novinarsko društvo iza sebe imaju višegodišnju, bilateralnu i prekograničnu saradnju u oblasti unapređenja medijskih sloboda, te zajedničkog i solidarnog djelovanja u zaštiti profesionalnih prava novinara. Ta je saradnja i formalno ozvaničena uspostavljanjem Regionalne platforme i potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, sa jasno definisanim pravcima djelovanja: (a) uspostavljanje snažnog i efikasnog mehanizma za zaštitu i zagovaranje slobode izražavanja, prava i sigurnosti novinara, kao i (b) stvaranje demokratskog okruženja za rad medija u državama Zapadnog Balkana u skladu sa EU standardima i preporukama.

Cilj uspostavljanja i djelovanja Regionalne platforme je stvaranje povoljnog pravnog i društvenog okruženja za medijski pluralizam kroz jačanje novinarskih udruženja i medijskih sindikata na način da postanu efikasan, odgovoran i nezavisan akter zagovaranja medijskih sloboda i EU standarda, te prava građana na slobodu informisanja i primanje raznovrsnih informacija iz različitih izvora.

Novinarska udruženja i sindikati namjeravaju, takođe, uspostaviti Sistem ranog upozoravanja i prevencije (SEWP) kao regionalni mehanizam zagovaranja slobode izražavanja i integraciju EU standarda slobode medija, te prevenciju različitih oblika nasilja nad novinarima i zloupotrebu slobode izražavanja. Istovremeno, radiće se i na uspostavljanju metodologije stalnog monitoringa medijskih sloboda i sigurnosti novinara, kao i javne dostupnosti informacija u vezi sa slučajevima kršenja profesionalnih i ljudskih prava novinara, urednika i drugih medijskih djelatnika. Poseban cilj djelovanja Regionalne platforme jeste razmjena znanja, iskustva i informacija izmedju 6 novinarskih udruženja i medijskih sindikata, budući da su oni sami u svojim sredinama prepoznati kao aktivni i odgovori branioci novinarskih prava, koji mogu sada dio svojih kapaciteta uložiti za rješavanje regionalnih potreba i izazova medijske zajednice Zapadnog Balkana.

U periodu od 36 mjeseci, koliko će trajati ovaj projekt, sprovešće se brojne aktivnosti, među kojima je posebno važna Online platforma za brzu prijavu napada i povreda prava novinara. Uz mogućnost prijave i efikasnu podršku novinarima, Online paltforma sadrži jedinstvenu bazu podataka o napadima na novinare od 2014. godine, te podatke o javnim akcijama, analizama, zagovaračkim aktivnostima partnera i drugih medijskih organizacija. Partneri će zajedno raditi na izgradnji vlastitih kapaciteta, te pripremi trogodišnje strategije i zagovaračkog plana sa fokusom na identifikaciji manjkavosti pravnog okvira, te ponuditi pravna rješenja i akcije koje mogu doprinijeti efikasnijoj i blagovremenoj zaštiti novinara, njihovog prava na slobodu izražavanja i profesionalnog integriteta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.321.795,52 EUR, od čega je 1.189.615,97 (odnosno 90%) obezbijedila Evropska komisija, dok će preostala sredstva obezbijediti partneri. Glavni kooridnator projekta je Nezavisno udruženje novinara Srbije.


TIM KOJI REALIZUJE PROJEKAT

Maja Vasić - Nikolić
NUNS, Koordinatorka projekta
E-mail
Dragan Sekulovski
ZNM, Koordinator projekta
E-mail
Borka Rudić
BH Novinari, Koordinatorka projekta
E-mail
Monika Kutri
HND, Koordinatorka projekta
E-mail
Radomir Kračković
SMCG, Koordinator projekta
E-mail
Valon Veliqi
AJK, project coordinator