Sexist language towards the journalist Qendresa Krelani, Pristina, 12.04.2021


Ovaj podatak je dostupan samo na All (english) i Pristina jezik