Статистичка табела

Година Закани по животот и екстремитетите на новинарите Други закани кон новинарите Актуелни напади врз новинарите Убиство на новинарите Закани против медиумите и медиумските организации Напади врз медиумите или медиумските организации
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2014 1 3 1 0 0 0
2015 2 5 4 0 0 0
2016 5 4 5 0 0 0
2017 9 2 10 0 0 0
2018 1 0 1 0 0 0
2019 2 0 2 0 0 0
2020 7 3 2 0 2 0
2021 0 0 0 0 0 0
Вкупно: 27 17 25 0 2 0