Sexist language towards the journalist Qendresa Krelani, Pristina, 12.04.2021


Се извинуваме, овој податок е достапен само на Американски Англиски и Pristina јазик