Istraživanje o uslovima rada u digitalnim medijima – “Novi mediji – stari problemi 2019”

Izvještaj “Novi mediji-stari problemi 2019” predstavlja nalaze istraživanja sa novinarima zaposlenim u digitalnim medijima i nastavak je istraživanja iz 2018. godine koje je bilo prvo istraživanje ove oblasti u Crnoj Gori. Izvještaj sumira nalaze dvogodišnjeg istraživanja i monitoringa stanja u online medijima i nudi preporuke za unaprijeđenje i rješavanje prepoznatih problema. Dokument koji je pred vama dio je projekta „Union to Union – Digital media organizing campaign 2019“, koji Sindikat medija Crne Gore sprovodi tradicionalno uz podršku Međunarodne federacije novinara (IFJ) i Sindikata novinara Švedske.


Cijeli izvještaj, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara [Crna Gora]

Ovo istraživanje predstavlja zaključke utvrđene u trećem istraživanju sprovedenom u okviru projekta “Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara”,  predstavlja stanje u ovim oblastima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Glavni cilj trećeg istraživanja jeste da utvrdi nova dešavanja i da napravi poređenje sa nivoom medijskih sloboda i bezbjednosti novinara identifikovanim 2016.  i 2017. godine.

Autorke izvještaja za Crnu Goru, koje je rađeno za potrebe Sindikata medija,  su Marijana Camović i Bojana Laković Konatar.


Izvještaj “Novi mediji – stari problemi”

Izvještaj ”Novi mediji – stari problemi” predstavlja nalaze istraživanja sprovedenog u okviru projekta ”Union to Union – Digital media organizing campaign” i predstavlja prvo istraživanje o stanju u digitalnim medijima u Crnoj Gori.  Projekat Union to Union, koji Sindikat medija Crne Gore (SMCG) sprovodi već četvrtu godinu zaredom, finansira Međunarodna federacija novinara (IFJ) uz pomoć Sindikata novinara Švedske. Glavni cilj ovog istraživanja jeste utvrđivanje stanja i podizanje svijesti o uslovima rada novinara/ ki i ostalih zaposlenih u portalima.


Sažetak zaključaka, Indikatori za nivo slobode medija i bezbjednosti novinara [Crna Gora]

Sažetak zaključaka utvrđenih u trećem istraživanju sprovedenom u okviru projekta “Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbjednosti novinara”,  predstavlja stanje u ovim oblastima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Glavni cilj trećeg istraživanja jeste da utvrdi nova dešavanja i da napravi poređenje sa nivoom medijskih sloboda i bezbjednosti novinara identifikovanim 2016.  i 2017. godine.

Autorke izvještaja za Crnu Goru, koje je rađeno za potrebe Sindikata medija,  su Marijana Camović i Bojana Laković Konatar.


Mediji i prava djeteta: Priručnik koji su novinari napisali za novinare

Ovaj priručnik izrađen je kako bi pomogao medijskim radnicima da prilikom rada na pričama koje se odnose na djecu uvaže prava djece, kao i da podstaknu njihovu participaciju u masovnim medijima. Priručnik sadrži ideje i izazove za novinare, ali i za one koji nastoje da osiguraju medijsko izvještavanje o dječjim potrebama, problemima, dostignućima i aspiracijama.

Svrha ovog priručnika jeste da se postigne odgovorno prikazivanje djece u medijima, ali i da se pokaže uticaj koji ponašanje i odluke odraslih imaju na njihov život. Program obuke novinara širom svijeta, koji podržavaju UNICEF i Međunarodna federacija novinara, zasnovan je upravo na ovom priručniku.