Serbian writer and journalist Marko Vidojkovic received a death threatŽao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj podatak na Američki Engleski jezik


, ,