Statističke tabele

Godina Prijetnje smrću i prijetnje ugožavanja tjelesnog integriteta novinara Ostale pretnje novinarima Napadi na novinare Ubistva novinara Pretnje upućene medijskim kućama i organizacijama Napadi na medijske kuće i organizacije
2010 0 1 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 1 23 0 0 0
2016 1 2 37 0 0 0
2017 7 10 16 0 1 1
2018 1 12 6 0 3 1
2019 13 15 7 0 0 1
2020 5 11 3 0 2 0
2021 3 2 1 0 1 1
Ukupno: 30 54 93 0 7 4